НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Детска ясла № 9


ДЕТСКА ЯСЛА № 9 - СЛИВЕН
гр. Сливен, кв. "Даме Груев", № 62, тел.: 044/623909
Добре дошли в Детска ясла № 9
Детската ясла е здравно - профилактично и възпитателно заведение, в което се отглеждат и възпитават деца от 10 месеца до 3 години. По изключение могат да се приемат и деца от 3 1/2 месеца.
В детската ясла се организира и провежда:

Рационален дневен режим, съобразен с възрастовите особености на децата;
Пълноценно хранене, отговарящо по състав, количество и калорийна стойност на физиологичните нужди на децата до 3 години;
Закаляване чрез организиране на общ закалителен режим и специални закалителни процедури, съобразени с индивидуалните особености на децата;
Предпазване от заболявания и злополуки чрез:
  • Организиране и провеждане на филтър;
  • Спазване на строг санитарно-противоепидемичен режим;
  • Мерки за избягване на травми, отравяния и изгаряния;
Възпитание чрез правилно организиран цялостен режим и занимания според възрастовите особености на децата.Приемът на децата в детската ясла се осъществява целогодишно.

За контакти:
Завеждащ детска ясла: Пепа Господинова,
тел.: 044/62 39 09


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 02.04.2007 г. webmaster