НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Детска ясла № 14


ДЕТСКА ЯСЛА № 14 - СЛИВЕН
гр. Сливен, ул. "Одрин" № 5, тел.: 044/622252
Мисията на Детска ясла № 14 като здравно-профилактично заведение е да подпомага родителите в отглеждане и възпитаване на деца от 10 месеца до 3 години.


Целият потенциал от съвременни медицински и педагогически познания на персонала е мобилизиран и насочен към осигуряване на:

качествени, високоефективни и своевременни здравни грижи, съответстващи на добрата медицинска практика;
здравословно детско хранене;
общ закалителен режим и специални закалителни процедури;
възможно предпазване от заболявания и злополуки;
възпитаване чрез организиран цялостен режим и занимания.

В тази естествена територия на дейности по профилактика и промоция на здраве водещи са индивидуалните и възрастови особености на ранното детство.


За контакти:
Завеждащ ясла № 14:
Христина Узова,
тел.: 044/62 22 52
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 26.04.2007 г. webmaster