НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Младежки дом – СливенМладежки дом – Сливен осъществява младежката политика и приоритетите в стратегията за развитие на община Сливен в младежката сфера.


Младежкият дом реализира културни, образователни и социални проекти. Развива програми и разработва проекти в няколко направления:

  • Информационно-консултантски блок;
  • Дискусионни форуми;
  • Художествено-творческа дейност /клубове по интереси/;
  • Реализиране на концерти, фестивали, конкурси, изложби;
  • Съвместни програми в партньорство с други национални, регионални и местни младежки организации;
  • Участие в подготовката и осъществяването на дейности, свързани със свободното време на младите хора и тяхното неформално образование, програми и проекти за толерантност и за активно гражданство в Европейския съюз;
  • Вземане на участие в публичният живот на обществото в Сливен: презентиране на програмата ЕДС, традиции, култура, наследство. Изграждане на взаимоотношения с местните власти, партньорски организации и други институции, които работят с хора от различен образователен, културен, физически, и възрастов произход; Организиране на инициативи, събития и кампании.

Организацията работи върху Европейската Стратегия за Младежта 2010-2018, като по-специално се включват:

  • Повече равноправни възможности за младите хора в образованието и на пазара на труда.
  • Активно гражданство, социална ангажираност и солидарност на младите хора.

За повече информация посетете страницата на Младежки дом - Сливен във Фейсбук: https://www.facebook.com/EVSYouthHouseSliven?fref=ts.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 17.12.2014 г. webmaster