НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Общински дейности » Земеползване
 
Земеползване


ПАСИЩА И МЕРИ ОПФ 2018-2019 /ПРИЛОЖЕНИЕ 1/ [ Дата на публикуване - 01 март 2018 год. ]


ЛИВАДИ ОПФ 2018-2019 /ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1/ [ Дата на публикуване - 01 март 2018 год. ]


ЗАЯВЛЕНИЕ [ Дата на публикуване - 01 март 2018 год. ]


ДЕКЛАРАЦИЯ [ Дата на публикуване - 01 март 2018 год. ]


ОБРАЗЕЦ /Приложение 1/ [ Дата на публикуване - 01 март 2018 год. ]


ОБРАЗЕЦ /Приложение 2/ [ Дата на публикуване - 01 март 2018 год. ]

Протокол за отстраняване на явна фактическа грешка.
[Дата на публикуване - 30 март 2018 г., размер на файла - 2 485 KB]


Протокол оттегляне в частта за с. Калояново относно разпределение на Цонка Славова.
[Дата на публикуване - 30 март 2018 г., размер на файла - 2 771 KB]


Протокол оттегляне в частта за село Тополчане на протокол от 17.05.2017 г.
[Дата на публикуване - 28 март 2018 г., размер на файла - 608 KB]


Протокол - допълнително разпределение на пасища, мери и ливади за 2017-2018 г.
[Дата на публикуване - 28 март 2018 г., размер на файла - 960 KB]


Протокол - отстраняване допусната явна фактическа грешка
[Дата на публикуване - 05 декември 2017 г., размер на файла - 380 KB]


Физическите и юридическите лица спечелили търга за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, проведен на 26.09.2017 г.
[Дата на публикуване - 28 септември 2017 г., размер на файла - 191 KB]


Протокол - допълнително разпределение на пасища, мери и ливади за 2017-2018 г.
[Дата на публикуване - 14 септември 2017 г., размер на файла - 378 KB]


Протокол - допълнително разпределение на пасища, мери и ливади за 2017-2018 г.
[Дата на публикуване - 11 юли 2017 г., размер на файла - 351 KB]


Протокол за разпределение на "пасища, мери и ливади" за стопанската 2017-2018 година.
[Дата на публикуване - 18 май 2017 г., размер на файла - 1 815 KB]


РЕШЕНИЕ №579/23.02.2017Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
[Дата на публикуване - 28 февруари 2017 г., размер на файла - 889 KB]


ПАСИЩА И МЕРИ ОПФ 2017-2018 /ПРИЛОЖЕНИЕ 1/ [ Дата на публикуване - 28 февруари 2017 год. ]


ЛИВАДИ ОПФ 2017-2018 /ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1/ [ Дата на публикуване - 28 февруари 2017 год. ]

Протокол за разпределение на "пасища, мери и ливади" за стопанската 2016-2017 година.
[Дата на публикуване - 28 април 2016 г., размер на файла - 3 041 KB]


Заповед РД-15-334/11.03.2016 г. относно назначаване на комисия
[Дата на публикуване - 14 март 2016 г., размер на файла - 102 KB]


До 10 март 2016 г. се подават заявления за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2016/2017 г. от ЗСПЗЗ


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 30.03.2018 г. webmaster