КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Програма за стажуване на младежи от системата на средното образование в администрацията на Община Сливен
 
Програма за стажуване на младежи от системата на средното образование в администрацията на Община Сливен


Стажантската програма на община Сливен


Схемите за стажуване на община Сливен съдържат три три-месечни стажантски периода: от януари до март, от април до юни и от октомври до декември.Кой би могъл да кандидатства?• Ученици, които завършват средното си образование през 2005, 2006 или 2007 година;


• Ученици, обучаващи се на територията на община Сливен;Как може да се кандидатства?На сайта на община Сливен (www.sliven.bg) се публикува целият пакет документи на Програмата. Попълва се формуляра, който се подава в деловодството на община Сливен и по електронен път на адрес: vdyakov@sliven.bg до 20-то число на предходния месец преди стартиране на стажантския период. За периода януари - март 2005 г. кандидатстването е текущо, до края на месец януари. До четири дни преди началото на стажантския период, всеки кандидат получава отговор от общинска администрация относно своята кандидатура.Ангажименти на стажантаАнгажиментите, които могат да бъдат възлагани на стажанта включват проучвания, предварителна подготовка на експертни задачи, разписване на идеи за развитие на дадени общински дейности. Възможно е също така стажантът да бъде ангажиран с подкрепа на преките ангажименти в отделни общински звена. При поставяне на ангажиментите се изхожда от прекия интерес на стажанта в дадена професия и от възможността в дейността да му съдейства специалист/експерт от общинска администрация.ПрограматаНа стажантът се предоставя възможност - чрез включване в пряката работа на общинската администрация и чрез частично въвличане в специфична проблематика - да разбере повече за ествеството на работата на самата администрация от една страна, а от друга страна да вникне по-съществено в развитие на идеи и дейности в определена насока. Нещо повече, на стажанта ще бъде предоставена възможност пряко да се включва в работни групи, срещи и комисии.УсловияСтажът не се заплаща, нито от стажанта, нито от общинска администрация. При възникване на допълнителни разходи на стажанта, свързани с провеждането на стажа (като транспорт например), общинска администрация се ангажира да съдейства за намиране на начин за тяхното решаване, включително пред спонсориращи страни.ПРОГРАМА ЗА СТАЖУВАНЕ НА МЛАДЕЖИ ОТ СИСТЕМАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН /198 KB/
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 /31 KB/
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 13.01.2005 г. webmaster