КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2004 година и проекто-бюджета за 2005 година на Община Сливен
 
Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2004 година и проекто-бюджета за 2005 година на Община Сливен
Основни резултати за изпълнението на бюджета за 2004 година. /60 KB/Основни характеристики и показатели на бюджета за 2005 година. /67 KB/Мнения и предложения можете да изпращате до г-н Николай Тенев, Директор на Дирекция "Икономика и финанси", на следния електронен адрес: NTenev@sliven.bg
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 09.02.2005 г. webmaster