КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Стартира ново трето издание на инициативата “Малки проекти в подкрепа на регионалното развитие”
 
Стартира ново трето издание на инициативата “Малки проекти в подкрепа на регионалното развитие”
Стартира ново трето издание на инициативата “Малки проекти в подкрепа на регионалното развитие”.


23 март 2005 г.


В него приоритет ще имат по-малките населени места, особено тези, в които няма осъществени досега проекти. Идеята е при разработването на проектите да обърнете специално внимание на онези населени места, в които до сега няма реализирани идеи по първите две издания на инициативата. Също така проектните идеи трябва да са устойчиви и трайни (площадни пространства, църкви и др.). В този смисъл няма да бъдат подкрепяни проекти, които се отнасят до почистване и озеленяване. Не могат да бъдат обект на проектите и дейности, които представляват по своя характер ново строителство. Ще бъдат финансирани проектни идеи на стойност от 3 000 до 15 000 лева, ако дейностите отговарят на заложените критерии и разходите са убедително защитени в предложения бюджет. Със свои проекти право да участват имат неправителствени организации, фирми, инициативни групи от представители на различни общности. Изготвените проекти, предложени за включване за изпълнение в третото издание ще се приемат в Центъра за обслужване на гражданите в Областна администрация - Сливен до 17.30 часа на 4 април 2005 г. Предложения за проекти, подадени след посочената дата, няма да бъдат разглеждани. Тук ще намерите публикувани 4 броя Приложения, съдържащи условията и критериите за проектните идеи, формуляр за участие, примери за възможни проекти и суми според вида на обектите с цел да станат достъпни до всички, проявяващи интерес към третото издание правителствената инициатива “Малки проекти в подкрепа на регионалното развитие”. През 2004 година успешно приключи изпълнението на две издания на правителствената инициатива “Малки проекти в подкрепа на регионалното развитие”. Постигната беше целта регионалното развитие да се доближи до гражданите и с малко средства да се получат резултати, които са видими, устойчиви и с висок обществен ефект. Удовлетворено бе желанието на живеещите в дадена община или населено място - да видят реално изградени и реализирани малки проекти заедно с големите, от национално значение обекти. Малките проекти бяха насочени към местните общности в населените места с повече от 350 души население за първото издание и с повече от 250 души за второто. Даден бе приоритет за участие с идеи на по-малките населени места.


Изтеглете приложенията:


Условия и критерии за проектните идеи за трето издание на инициативата “Малки проекти в подкрепа на регионалното развитие” [53 KB]


Формуляр за участие [67 KB]


Примерни проекти и суми, които ще бъдат отпускани според вида обекти [46 KB]


Количествено – стойностна сметка [31 KB]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 24.03.2005 г. webmaster