КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Избори'2005
ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН № РД-15-578 от 12.05.2005 г.ОБЩИНА СЛИВЕН – ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ

Списъци с избирателните секции във формат:  /195 KB/  /1030 KB/  /2251 KB/

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СЛИВЕН

ОБЯВЯВА


Във връзка с провеждането на избори за народни представители на 25.06.2005 г., в ЦИАОГ на Общинска администрация, Центровете за административно обслужване на гражданите в кварталите “Речица”, “Надежда” и “Дебелата курия”, кметствата и кметските наместничества се приемат включително: до 17.06.2005 г. заявления за отстраняване на допуснати непълноти и грешки в избирателните списъци (чл.32, ал.1 и ал.2 от ЗИНП), до 14.06.2005 г. заявления за издаване на удостоверения за гласуване на друго място (чл.36, ал.1 и ал.2 от ЗИНП) и до 10.06.2005 г. искания за гласуване по настоящ адрес (чл.36, ал.7 от ЗИНП).


За справки за гр. Сливен и допълнителна информация на телефони:


ЦИАОГ- 611 159


ЦАО кв. “Речица”- 4 10 36


ЦАО кв. “Надежда”- 66 21 31


ЦАО кв. “Дебелата курия”- 66 75 11ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА УКАЗАНИТЕ МЕСТА В ПРИЛОЖЕНИЯ СПИСЪК


СПРАВКА ЗА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИНТЕРНЕТ НА АДРЕС


Безплатни телефонни справки за цялата страна на тел. 0800 147 26

Чрез мобилни телефони се изпраща SMS на единен номер 1133 за МТел и Глобул.
В текста на SMS се изписват само десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
Цената на SMS е 0,25 лв. без ДДС.

№ по ред Място на гласуване Избирателни секции № Място на обявяване на  избирателния списък
01ІІ ОУ “Христо Ботев”001,002,003,004,005,006,007,
008,009
Клуб на пенсионера на ул.”Радецки”
02НУ “Х. Димитър”010,011,012Клуб на пенсионера на ул.”Радецки”
03ОУ ”Х.М.Пашов”013,014,015, 016,019,020,021,022Клуб на пенсионера до І-во ОУ
04ПМГ “Д. Чинтулов”017,018 и 026Залата на общината – запад
05ТТ “Д. Желязков”023,024,025Читалище “Добри Чинтулов”
06СОУ “Д-р Ив.Селимински”027,028,029,030,031,033Клуб на пенсионера № 1 (до Снекбара)
07НУ “Васил Левски”032,038,039,040,041Клуб на пенсионера № 1 (до Снекбара)
08СОУ “Пейо Яворов”034,035,036,037Залата на общината - запад
09Техникум по строителство042,043,044,045,046Читалище “Хр.Смирненски”
10ССХУ047,051,052Клуб на пенсионера до VІІ-мо ОУ
11VII ОУ “Панайот Хитов”048,049,050,055,056,057,058Клуб на пенсионера до VІІ-мо ОУ
12СОУ “Йордан Йовков”059,060,061,062,063,064,065Клуб на пенсионера в кв.”Българка”
13IV ОУ “Д. Петров”053,054,097,098Клуб на пенсионера до ІV-то ОУ
14ХII ОУ “Е.Багряна”066,067,068,069,070,071ХІІ основно училище
15Икономически техникум072,073, 074,075,076Клуб на пенсионера в кв.”Сини камъни”
16ХI СОУ “К. Константинов”077,078,079,080,081,082,083,084,
085,086,087,088,089,090,091,092
Читалище “Дружба”
17Колеж за учители093,094,095,096,099,100,101,102Клуб на пенсионера в кв.”Младост”
18СОУ “Юрий Гагарин”103,104,105,106,107,108,109,110,
111,112
Клуб на пенсионера в кв. Д.Груев”
19ЦАО кв.”Надежда”113, 114, 115, 116ЦАО кв.”Надежда”
20Читалище “Надежда”117, 118ЦАО кв.”Надежда”
21Клуб на ул.”Бършен”119, 120ЦАО кв.”Надежда
22ІХ основно училище121, 122, 123, 124, 125ЦАО кв. “Речица”
23ЦАО кв.”Дебелата курия”126Магазин на РПК- кв.”Дебелата курия”
24Дом за стари хора183Дом за стари хора


ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ – 2005Ако Ви трябва WinZip архиватор: WinZip или Acrobat Reader: .

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 28.05.2005 г. webmaster