КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Комуникационна стратегия за присъединяване на Република България към Европейския съюз
 
Комуникационна стратегия за присъединяване на Република България към Европейския съюз


Проект “МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ – ПО-ДОБРЕ ИНФОРМИРАНИ И ПО-ЕФЕКТИВНИ В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“
Проектът се реализира в изпълнение на Комуникационната стратегия за присъединяване на Република България към Европейския съюз


www.evroportal.bg


www.mfa.government.bg


Финансиран от Министерство на външни работи на Р България по Комуникационната стратегия за присъдиняване на Р България към Европейския съюз.


Проектът е разработен в сътрудничество между Община Сливен и Фондация „Стоте войводи”, Сливен.


Основна цел на проекта:


Повишаване иформираността на представителите на местната власт в 44 кметства от Община Сливен за ползите от членството в ЕС, резултатите от приключилите преговори и усъвършенстване на административния капацитет за разпространение на европейските ценности и активно включване в интеграционните процеси.


Бенефициенти по проекта: Всички кметове и административни служители (секретари и главни специалисти) в 44 кметства от община Сливен - общо 86 души. Преките бенефициенти са определени предвид факта, че в малките населни места не достига актуална, обективна и навременна информация за процеса на присъединяване на България към ЕС, като съществуването на този проблем е отчетено след проведени предварителни разговори с представителите на местната власт.


Основни дейности:


  Провеждане на обучителен семинар на тема “Европейска информационна компетентност”


  Създаване на Европейски информационни щандове за свободен достъп в 44 кметства от община Сливен със специализирани издания на европейска тематика;


  Издаване на справочник „Добри европейски регионални практики”


  Излъчване на специализирано радиопредаване „Ти си част от Европа”Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 31.05.2005 г. webmaster