КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Детските ясли в община ...
 
Детските ясли в община Сливен
Детските ясли в община Сливен


Детските ясли в община Сливен са заведения в които се подпомага отглеждането и възпитанието на деца от 10 месеца до 3 години. На територията на град Сливен има седем дневни детски ясли, които са оборудвани съгласно нормативните изисквания на Република България и Община Сливен.


Приема на нови деца се извършва целогодишно с подаване на комплект документи до завеждащ на детската ясла.


Децата в детските ясли се изписват след навършване на 3 години в следните срокове:


от 01.06 до 20.06 на текущата година за родените от 01 януари до 30 юни.


От 01.09 до 15.09 на текущата година за родените от 01 юли до 31 декември.


Целогодишно при осигурено място в детска градина.


По медицински показатели детето може да остане до 6 месеца в детските ясли след навършване на три годишна възраст.


Работното време на дневните ясли е:


от 7.00 до 8.30 ч. първи прием


от 9.00 до 10.30 ч. втори прием.


Предаване на децата на родителите се извършва:


от 12.30 до 13.00 ч. преди следобедния сън.


от 16.00 до 19.00 ч.


Родителите заплащат месечна такса по реда на чл. 22 от Тарифата на местните данъци и такси, съгласно Закона за местните данъци и такси в размер: - За месец – 25.00 лв.


- Размера на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:


Деца с един родител


Деца с родител – студент


Деца на родител, отбиващ редовната си служба


- Когато две деца от едно от семейство са приети в едно или в различни детски заведения в общината, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаления.


- Когато са повече от две от едно семейство, таксата се заплаща в размер на 50% за първото и в размер на 50% за второто дете за трето, четвърто и всяко следващо дете от едно семейство таксата не се заплаща.


- Не се заплаща такса за :


Деца, чиито родители са с над 70 на сто загубена работоспособност,децата на неизвестни родители, дата без родители, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, деца на загинали в изпълнения на служебния дълг


За ползване на намаленията от посочените точки , родителите или настойниците подават декларация до завеждащ датското заведение, придружено с документи, доказващи преференцията.


Средна посещаемост на детските ясли в гр. Сливен е около 85 %


Ясла № 3 с адрес ул. “ Аспарух ” № 5 тел.62 23 18


В яслата са сформирани три групи с по 16 деца от 10 мес. до 3 години за които се грижат завеждащ детската ясла, две медицински сестри, една детегледачка, педагог и обслужващ персонал.


Ясла № 6 с адрес ул. “ Халката” № 38 ,тел.62 38 09.


- В яслата са сформирани три групи с по 16 деца от 10 мес. до 3 години за които се грижат завеждащ детската ясла, две медицински сестри, една детегледачка, педагог и обслужващ персонал.


Ясла № 9 с адрес ул. “Даме Груев” № 62 , тел. 62 35 09.


- В яслата са сформирани четири групи с по 16 деца от 10 мес. до 3 години за които се грижат завеждащ детската ясла, две медицински сестри, една детегледачка, педагог и обслужващ персонал.


Ясла № 12 с адрес кв. “ Клуцохор”, ул. “Хелендар” № 9, тел. 62 39 32


- В яслата са сформирани три групи с по 16 деца от 10 мес. до 3 години за които се грижат завеждащ детската ясла, две медицински сестри, една детегледачка, педагог и обслужващ персонал.


Ясла № 13 с адрес ул. “Владислав Очков” № 9 , тел. 66 73 14.


В яслата са сформирани две групи с по 16 деца от 10 мес. до 3 години за които се грижат завеждащ детската ясла, две медицински сестри, една детегледачка, педагог и обслужващ персонал.


Ясла № 14 с адрес ул. “Одрин” № 5 , тел. 62 22 52.


В яслата са сформирани четири групи с по 16 деца от 10 мес. до 3 години за които се грижат завеждащ детската ясла, две медицински сестри, една детегледачка, педагог и обслужващ персонал.


Ясла № 15 с адрес кв.” Българка”, тел. 66 75 81.


- В яслата са сформирани четири групи с по 16 деца от 10 мес. до 3 години за които се грижат завеждащ детската ясла, две медицински сестри, една детегледачка, педагог и обслужващ персонал.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 06.10.2005 г. webmaster