КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Приемане на документи
 
Приемане на документи на кандидат-стипендианти на община Сливен за 2009 година
Приемане на документи на кандидат-стипендианти на община Сливен за 2009 година


На 01.02.2009 година стартира сесия за приемане на документи на кандидати за Общинска стипендия по “Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен".


І. Стипендия "Хаджи Мина Пашов" е годишна стипендия и се присъжда само на едно дете или младеж (приоритетно над 16 г.) в рамките на календарната година. Стипендията се присъжда на дете или младеж, класирано до шесто място на форум от европейско или световно ниво за последните две години, считано от датата на подаване на кандидатурата.


Процедурата на кандидатстване обхваща:


Приема на документи стартира на първи февруари и завършва на първи март всяка година.


Комисията разглежда подадените кандидатури и излиза с решение в срок до петнадесети март.


ІІ. Годишната стипендия се отпуска за период от една календарна година. Стипендия се присъжда на дете и/или младеж, с поне две значими изяви на национално и международно ниво, класирано до трето място за последните две години, считано от датата на подаване на кандидатурата. Дете/младеж по т. 3 е всяко дете/младеж, с постоянен или настоящ адрес в община Сливен, което е обхванато от образователната система в предучилищен, начален, основен и среден образователен курс.


Процедурата на кандидатстване обхваща:


Приема на документи стартира на първи февруари и завършва на първи март всяка година.


Комисията разглежда подадените кандидатури и излиза с решение в срок до петнадесети март.


ІІІ. Месечна стипендия се отпуска за период не по-дълъг от шест месеца. Стипендия се присъжда на дете и/или младеж, с поне пет значими изяви на местно, регионално или национално ниво, класирано до трето място за последните две години, считано от датата на подаване на кандидатурата. Дете/младеж е всяко дете/младеж, живущо на територията на Община Сливен, което е обхванато от образователната система в предучилищен, начален, основен и среден образователен курс.


Процедурата на кандидатстване обхваща:


Обявяване на пролетна сесия за приемане на кандидатури в сайта на Община Сливен и информационния център на Община Сливен не по-късно от 1 март. Приемане на документи за пролетна сесия: стартира на първи април и завършва на първи май всяка година.


Обявяване на есенна сесия за приемане на кандидатури в сайта на Община Сливен и информационния център на Община Сливен не по-късно от 1 август. Приемане на документи за есенна сесия: стартира на първи септември и завършва на първи октомври всяка година.


Комисията разглежда подадените кандидатури и излиза с решение за пролетната сесия в срок до десети юни.


Комисията разглежда подадените кандидатури и излиза с решение за есенната сесия в срок до десети ноември.


ІV. Финансовият стимул се присъжда на дете и/или младеж, участник в инициативите, включени в общинската програма за финансово стимулиране на деца с изявени дарби, класиран до трето място за календарната година. Дете/младеж по т. 1 е всяко дете/младеж, живущо на територията на Община Сливен, което е обхванато от образователната система в предучилищен, начален, основен и среден образователен курс, както и всяко дете до 6 годишна възраст, живущо на територията на Община Сливен (независимо дали посещава детска градина). Процедурата на кандидатстване обхваща:


Обявяване на три сесии за кандидатстване, всяка от които с продължителност 4 месеца.


Всяка година Комисията решава датите за стартиране и приключване на срока за подаване на документи за всяка сесия за финансово подпомагане не по-късно от 15 февруари.


Комисията разглежда подадените кандидатури и излиза с решение за I сесия в срок до петнадесети май;


Комисията разглежда подадените кандидатури и излиза с решение за II сесия в срок до петнадесети септември;


Комисията разглежда подадените кандидатури и излиза с решение за III сесия в срок до петнадесети декември;


Документите на кандидатите за стипендии ще се приемат чрез:


- деловодството на Община Сливен;


- секретаря на Комисията по стипендиите;


- по пощата;


- по електронната поща.


Формуляр от искането за предоставяне на финансова помощ можете до получите от:


- деловодството на Община Сливен;


- секретаря на Комисията по стипендиите


За по-подробна справка: Община Сливен стая 305, тел.611305, Цанко Кръстев.


Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен е публикувана на сайта на Община Сливен /www.sliven.bg/.Секретар на Комисията по стипендиите


Цанко Кръстев


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 15.01.2009 г. webmaster