КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен приема заявления за ползване на услугата „Обществена трапезария”О Б Я В А


В община Сливен стартира Проект „Обществена трапезария на територията на град Сливен”, на основание сключен Договор № РД 04-263/23.09.2014г. между Община Сливен и Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.


Проектът предвижда предоставяне на услугата „Обществена трапезария” в периода 01.10.2014г. до 31.12.2014г. Ще бъдат обслужвани 80 /осемдесет/ броя потребители на услугата „Обществена трапезария” месечно, през целия период на изпълнение. Проектът ще се реализира на територията на град Сливен.


Целевата група на проекта са:

  • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
  • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
  • Скитащи и бездомни лица.

Храната ще се предоставя в трапезария „ОРАНЖ” с адрес град Сливен, бул. „Хаджи Димитър” 31.


Проектът се финансира от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.


Заявления за ползване на услугата „Обществена трапезария” се приемат в Център за административно обслужване на Община Сливен от 01.10.2014 г. до 08.10.2014 г.
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 01.10.2014 г. webmaster