КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Покана за обществено обсъждане
 
Покана за обществено обсъждане във връзка с проекта на Концепция за пространствено развитие на община Сливен за периода 2014-2025 г.


ПОКАНА


Уважаеми колеги, партньори на община Сливен, съграждани,


На 04.07.2014 г. от 10.00 ч. в Областен информационен център ще бъде проведено обществено обсъждане във връзка с проекта на Концепция за пространствено развитие на община Сливен за периода 2014-2025 г.


Любезно каним всички заинтересовани страни да присъстват и вземат участие в обсъждането.


Проектът на Концепция за пространствено развитие на община Сливен за периода 2014-2025 г. е разработен в изпълнение на Договор от 21.01.2014 г. между Община Сливен и „РЕГИОПЛАН” ЕООД, Дейност 8 “Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Сливен”.


Концепцията за пространствено развитие на общината определя средносрочни перспективи и цели за пространствено развитие на територията й по отношение на мрежата от населените места, връзките със съседните общини и областния център, както и интегрирането на територията на общината в регионалната транспортна, енергийна и телекомуникационна мрежа.


Концепцията за пространствено развитие на община Сливен разглежда територията в регионален план, като определя целите за пространствено развитие „по отношение на мрежата от населените места, връзките със съседните общини и областния център, както и интегрирането на територията на общината в регионалната транспортна, енергийна и телекомуникационна мрежа” - чл.7д, ал.3 от ЗРР.


Проектът на Концепцията за пространствено развитие на община Сливен за периода 2014-2025 г. е достъпен в секцията на Общинския план на интернет страницата на Община Сливен - http://sliven.bg/index.csp?f=OPRSliven. Моля, предварително да се запознаете с електронния вариант на проекта.С УВАЖЕНИЕ,


КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

ИНЖ. КОЛЬО МИЛЕВ

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 14.07.2014 г. webmaster