КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Община Сливен започна ...
 
Община Сливен започна предоставяне на услугите „Ранна интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания” по проект „ОПОРА”


В Община Сливен стартират услугите: „Ранна интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания” по проект „ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност”, които се предоставят в Общностен център с адрес град Сливен, ул. „Пейо Яворов” № 68.


Целта на услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания” е подкрепа за деца с увреждания за успешна интеграция в първи клас на масовото училище.


В рамките на дейността деца с увреждания получават помощ за усвояване на знания и умения, необходими за първи клас. Дейността включва и наблюдение на адаптирането на детето с увреждания и неговото развитие през първата година в училище. Ще се реализира и процес на групова работа с деца с увреждания, ако им предстои да бъдат интегрирани в масово училище, за да се запознаят със социалната среда и да им се помогне да изградят социални умения. Ще се осигури свързаност на дейността по услугата с дейността на Ресурсен център; работа на мултидисциплинарен екип за изпълнението на дейността и съдействие от екипа на Ресурсния център и на НПО, работещи с деца с увреждания, взаимодействие с предучилищни групи и училища, в които са интегрирани деца от рисковите групи. Взаимодействието ще се осъществява и с Дневния център за деца с увреждания в гр. Сливен.


Целта на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията”.


Основната цел е подпомагане на деца с увреждания и техните семейства.


Целева група на услугата са деца с увреждания и техните родители.


Дейностите, предоставяни от Центъра са насочени към ранна интервенция в подкрепа на родители на новородени деца с увреждания и ниско тегло и включват:

  • раннo разпознаване на увреждането;
  • придружаване на родителите и лекарите при съобщаване на увреждането в Родилен дом;
  • посещение на екипа за ранна интервенция на двойката майка-новородено в Родилен дом;
  • прием и комплексна програма за ранна интервенция в Центъра;
  • подкрепа в създаването на емоционална връзка майка – бебе;
  • психологично консултиране;
  • психомоторно стимулиране и възстановяване;
  • рехабилитационни и социални услуги;
  • предоставяне на адекватни медицински услуги.

Назначен е екип от специалисти: Психолог, лекар-педиатър, медиатор, специален педагог и логопед.


Услугите се предоставят безплатно.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 08.04.2015 г. webmaster