КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Община Сливен, на основание
 
Проект за ПУП на местност „Кироолу”
Община Сливен на основание чл.128, ал.2, вр.ал.10 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - план за регулация на улици, на поземлени имоти за обществени мероприятия и устройствени зони на местност "Кироолу", селищно образувание "Кироолу", землище гр.Сливен, който е изложен в Общината - ст.35. На основание чл.128, ал.5 ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник"/бр.75 от 02.10.2012г./, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 02.10.2012 г. webmaster