КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Срокът за подаване ...
 
Срокът за подаване на документи във връзка с Покана за изразяване на интерес за потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция педагог) по Проект „ОПОРА” е удължен до 09.07.2014 г.
Във връзка с обявена Покана за изразяване на интерес за потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция педагог) по Проект „ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване и предвид дадени указания за извършване на процедура за подбор, Община Сливен удължава срока за подаване на документи до 17.00 часа на 09.07.2014 г.


Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip.


Поканата за изразяване на интерес и Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес: http://sliven.bg/index.csp?f=konkPedagogOPORA.[Дата на публикуване - 03 юли 2014 г.]
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 15.07.2014 г. webmaster