КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Община Сливен на основание...
 
Община Сливен на основание чл.28б, ал.4 ППЗСПЗЗ съобщава, че ...Община Сливен на основание чл.28б, ал.4 ППЗСПЗЗ съобщава, че e изработен помощeн план и план на новообразуваните имоти по § 4к, ал.1 ЗСПЗЗ на земеделските земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ за местностите "Пандар бунар", "Кантона", "Плоски рът" и "Кироолу" в землището на гр.Сливен, общ.Сливен, който е изложен в общината , стая № 40. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в 30-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" /бр. 95 от 03.12.2010г./ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 07.12.2010 г. webmaster