КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Община Сливен приема заявления ...
 
Община Сливен приема заявления за лицата, желаещи да кандидатстват за ползване на услугата „Помощник в дома”

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG051PO001-5.1.04-0134-C-0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, уведомяваме гражданите на Община Сливен, че заявления за кандидатстване за ползване на услугата се подават до 31.01.2014 г. На кандидат - потребителите ще бъде извършена социална оценка на потребностите от почасови услуги, след което ще останат резерви в банката от чакащи.Ръководител на проекта
Мария ТодороваПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз Инвестира във Вашето бъдещеОбщина Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 09.01.2014 г. webmaster