КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Проведе се информационна среща ...
 
Проведе се информационна среща по проект: Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен
На 09.07.2012г. (понеделник), от 15.00 часа в „Синята къща”- ул. „Мак Гахан” № 6, гр. Сливен - седалище на Фондация „Инициатива съпричастност”- Партньор 2 по изпълнението на Проект: Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в град Сливен се проведе Информационна среща.


Проектът се реализира от Община Сливен в партньорство със Сдружение „Дете и пространство” София и Фондация „Инициатива съпричастност” Сливен, съгласно договор BG051PO001-5.2.06-0194-C-0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване”.


Проведената Информационна среща бе част от кампания за повишаване обществената чувствителност по проблемите на децата с увреждания и създаване на партньорска мрежа за сътрудничество.


Срещата имаше за цел представяне на информация за реализирани дейности по проекта като присъстваха представители на социални услуги в общността и специализирани институции, както и институции имащи отношение към предоставянето на грижа за децата от целевата група по проекта. Присъства и директора на Помощно училище «Власаки Шуманов» Сливен, което се посещава от деца на Центъра.


На Информационната среща бе представена подробна информация за всички реализирани по проекта дейности, с акцент върху извършеното в периода декември 2011г. - юни 2012г.


По време на Информационната среща се породи професионална дискусия по въпроси свързани с процесите на комуникация между отделните социални услуги функциониращи на територията на Община Сливен, както и такива свързани с осигуряването на устойчивост на разкритата нова социална услуга чрез преминаването и като държавно делегирана дейност от една страна, а от друга- продължаване процеса на добро взаимосействие между отделните социални услуги.Йорданка Гашева
Ръководител на проекта


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 18.07.2012 г. webmaster