КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Обявление - Община Сливен на основание чл.128, ал.1 ...
 
Обявление - Община Сливен на основание чл.128, ал.1 ...
О Б Я В Л Е Н И Е


Община Сливен на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл.124, ал.3 от същия закон, е издала разрешение/предписание/ да бъде изработен подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: "АМ "Тракия" Лот 3 – допълване при реконструкции на ел.проводи, тт-кабели и газопровод от км 241+900 до км 277+597", в землищата на с. Биково, гр.Кермен и с.Чокоба, общ.Сливен.Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 09.10.2009 г. webmaster