КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Кметството в село Мечкарево...
 
Кметството в село Мечкарево, НЧ "Просвета" село Мечкарево и Община Сливен Ви канят да участвате във фолклорния събор "Зимни празници – Мечкарево 2011"


ДО


_____________________


_____________________


Гр./с._________________

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


Кметството в село Мечкарево, НЧ "Просвета" село Мечкарево и Община Сливен Ви канят да участвате във фолклорния събор "Зимни празници – Мечкарево 2011".


Предвидено е съборът да се проведе на 26.12.2011 г. от 10.00 часа в центъра на селото.


Молим Ви да съобщите Вашето желание за участие в срок до 12.12.2011 г. За целта е необходимо да попълните и да изпратите приложената заявка.


Същевременно Ви молим да изпратите уточнената програма на колективите и участниците в изложбата на обредни хлябове и сурвакници. При настъпили промени Ви молим да уведомите организаторите до 9,00 часа в деня на явяването.


Нашият адрес е:


ОБЩИНА СЛИВЕН


село Мечкарево 8868


Читалище "Просвета"

За контакти и допълнителна информация:


село Мечкарево


0895506030 Маринета Кирова


гр. Сливен 044/ 66 31 86

СЛИВЕН 8800


Община Сливен


Бул."Цар Освободител" 1


Отдел "Култура и вероизповедания"


Приложение: 1 бр. статут и 1 бр. заявкаОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 10.11.2011 г. webmaster