КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Обществена комисия за ...
 
Обществена комисия за избор на носител на Награда „Милосърдие” разкрива процедура за номинации за 2014 г.Във връзка с чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за символиката на Община Сливен (приета с Решение № 1244/ 24.04.2014г. на Общински съвет – Сливен)


Обществена комисия за избор на носители на награда „Милосърдие” на Община Сливен за мандат 2011 - 2015 г., разкрива процедура за номинации за:


Награда „Милосърдие” за 2014 г.

  • Награда „Милосърдие” се присъжда за дългогодишна дейност и проявен професионализъм, за научни достижения, за висока гражданска отговорност в областта на здравеопазването и социалната политика на Община Сливен;
  • Предложения за връчване на наградата могат да се правят от лечебни и социални заведения, неправителствени организации, общински съветници и граждани на община Сливен;
  • Предложенията следва да са в писмен вид, съпроводени с творческа /трудова биография на предложените лица;
  • Предложенията се приемат в деловодството на Общински съвет - Сливен, в срок до 07.10.2014 г. включително. За предложения изпратени по поща, важи датата на пощенското клеймо.

Адрес:
гр. Сливен
Бул. “Цар Освободител” 1; стая 104
До: Председателя на Обществена комисия за избор на носители на Награда „Милосърдие” на Община Сливен за мандат 2011 - 2015 г.


Повече информация може да се получи на тел. 044/ 611 123 - Дилян Стойков- Началник отдел „Социални дейности, здравеопазване и спорт” Община Сливен.


Носителят на награда „Милосърдие” се обявява на тържествена церемония, в навечерието на празника на град Сливен - Димитровден.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 11.09.2014 г. webmaster