КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Община Сливен, съгласно ...
 
Община Сливен, съгласно разпоредбите на Закон за Устройство на територията, организира обществено обсъждане на следните проекти:


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Сливен, съгласно разпоредбите на Закон за Устройство на територията, организира обществено обсъждане на следните проекти:


1. Подробен устройствен план – план за застрояване и план за регулация за квартали 242, 243, 269, 270 и 273 по плана на кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, обхващащ територия в следните граници: север – ул.”Мургаш”; изток – ул.”Тертер”, ул.”Харкан” и ул.”Текстилец”; запад и юг – кв.”Асеновец”;


2. Подробен устройствен – план за застрояване и план за регулация за квартали 267 и 276 по плана на кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, обхващащ територия в следните граници: север – ул.”Алтънлъ Стоян войвода” и ул.”Васил Петлешков”; изток – ул.”Николай Дойчев” и ул.”Харкан”; запад и юг – ул.”Текстилец”.


Проектите са на разположение в стая №34 в сградата на Общината.


Обсъждането ще се проведе на 03 февруари 2012 год. /петък/ от 11.00 часа в зала №28 на Общината.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 12.01.2012 г. webmaster