КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Обществена комисия за избор на Награда „Милосърдие”
 
Обществена комисия за избор на носител на Награда „Милосърдие” разкрива процедура за номинации за 2013 г.На основание чл. 59, ал. 8, т.4, б.А и чл. 7 от Наредба за символиката на Община Сливен (приета с Решение № 674/29.09.2005 година, изменена и допълнена с Решения № 134/27.03.2008 г.,159/08.05.2008 г., 427/30.01.2009 г., 680/244.09.2009 г. и 129/29.03.2012 г. на Общинския съвет – Сливен)


Обществена комисия за избор на носители на награда „Милосърдие” на Община Сливен за мандат 2011 - 2015 г., разкрива процедура за номинации за:


Награда „Милосърдие” за 2013 г.

  • Награда „Милосърдие” се присъжда за дългогодишна дейност, проявен професионализъм, научни достижения и висока гражданска отговорност в областта на здравеопазването и социалната политика на Община Сливен;
  • Номинации за наградата могат да се предлагат от граждани, неправителствени и граждански организации, здравни и социални заведения и институции на територията на Община Сливен;
  • Номинациите следва да са в писмен вид, съпроводени с творческа /трудова биография на предложените лица;
  • Номинации се приемат в деловодството на Общински съвет- Сливен в срок до 03.10.2013 г. включително. За изпратени по поща важи датата на пощенското клеймо.

Адрес:
гр. Сливен
Бул. “Цар Освободител” 1; стая 104
До: Председателя на Обществена комисия за избор на носители на Награда „Милосърдие” на Община Сливен за мандат 2011 - 2015 г.


Повече информация може да се получи на тел. 044/ 611 123 - Дилян Стойков - Началник отдел „Социални дейности, здравеопазване и спорт” Община Сливен.


Носителят на награда „Милосърдие” се обявява на тържествена церемония, в навечерието на празника на град Сливен - Димитровден.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 12.09.2013 г. webmaster