КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Общински фонд „Култура” - Сливен ...
 
Общински фонд „Култура” - Сливен обявява резултатите от първата сесия на Фонда за 2015 годинаЗавърши първата сесия на общински фонд „Култура” - Сливен, чийто цели са свързани с подкрепа на организации и индивидуални творци в създаването на продукти в сферата на културата, обвързани тематично със Сливен и сливенския край, създаване на предпоставки за активен диалог между общинския и неправителствения сектор в сферата на културата и изкуството, а в дългосрочен план - популяризиране културата на Сливен и стимулиране въвеждане на иновативни практики в създаването и промотирането на културна продукция, както насърчаване развитието на конкурентно способен продукт. Общински фонд „Култура” подпомага финансиране и съфинансиране на стойностни образци на културата, в различните й форми: музикални произведения; документални филми;литературни произведения; художествени произведения в сферата на изкуствата; изследователски трудове, свързани с културно-историческото наследство на Сливен; творчески продукти на млади сливенски дарования.


„Експертният съвет на Фонда проведе няколко заседания, на които организира своята работа, свързана с процедурите по технически подбор на проектите (съответствие на подадените документи с административните изисквания), запозна се с постъпилите материали, обосновката, целите, целевите групи, дейностите, етапите на реализация, бюджетните разчети, устойчивостта на резултатите, материалите на рецензентите, екипите за работа и партньорите, оцени проектите.“ Това съобщи председателят на Фонда Соня Келеведжиева. „От постъпилите 11 проекта са одобрени за финансиране 7 - на общата стойност от 9 100 лв., 2 са отложени за следващата сесия и 2 са отхвърлени. „Експертният съвет разгледа задълбочено постъпилите проекти, направи своя експертен анализ и оцени проектите. По-голямата част от творците и колективите са спазили изискванията при оформяне на документацията, но има и проекти с пропуски, допуснати са неточности в бюджетните разчети, липса на ясни цели, авторски права и др. Някои от кандидати не са спазили изискванията, установени с Павилника на Общински фонд „Култура”, не са подали коректно изискваната информация.


На първата сесия финансираме два проекта в сферата на изобразителното изкуство, аргументирано защитени и най-високо оценени от Експертния съвет: Кураторски проект „Фрагменти” и „200 години от рождението на Д. Добрович”– реставрация и дигитализация на творби на Добрович, притежание на ХГ – Сливен“. Ще подпомогнем и издаването на документална проза- краеведско изследване, свързано с женското движение на територията на Сливен; един роман на съвременна, значима тема, свързан с преселението на бесарабските българи; три пиеси с актуална проблематика; издаването на вестник, тематично обвързан с историческата памет на Сливен и концерт- спектакъл, свързан с 155 години от създаването на първото читалище в града ни.“Списък на одобрените проекти:

/Номерацията на проектите е съобразена с поредността на постъпилите документи/


ПРОЕКТ 2- Кураторски проект „Фрагменти”- Тодор Терзиев, Стефан Кънев, Елеонора Терзиева, Благовеста Желязкова


РЕШЕНИЕ: отпускат се 2500 лв. за подпомагане на кураторски проект „Фрагменти”.ПРОЕКТ 3- „Гордостта да си жена”- документална проза за дейността на движението на жените в Сливен/ в два исторически периода/, автор Гинка Стоянова


РЕШЕНИЕ: за издаването на книгата „Гордостта да си жена” Общински фонд „Култура” отпуска 1200 лв.ПРОЕКТ 5- „Горчиви череши”- роман за живота на бесарабските българи- Ана Малешкова, Димитър Куртев


РЕШЕНИЕ: за издаването на книгата „Горчиви череши” Общински фонд „Култура” отпуска 1000 лв.ПРОЕКТ 7- Вестник „Сливен”- годишно издание на сдружение „Мати Болгария”


РЕШЕНИЕ: за издаването на вестник „Сливен” Общински фонд „Култура” отпуска 700 лв.ПРОЕКТ 8- „Човек в реката и други пиеси”- 3 пиеси, автор Деньо Денев


РЕШЕНИЕ: за издаването на книгата „Човек в реката и други пиеси” Общински фонд „Култура” отпуска 1000 лв.ПРОЕКТ 9- „200 години от рождението на Д. Добрович” – реставрация и дигитализация на творби на Добрович, притежание на ХГ – Сливен, Даниела Ненчева


РЕШЕНИЕ: за реставрация и дигитализация на творби на Добрович, притежание на ХГ-Сливен Общински фонд „Култура” отпуска 2000 лв.ПРОЕКТ 10- „Читалище „Зора” – символ на първите в Сливен”- концерт- спектакъл на НЧ „Зора 1860”-Сливен.


РЕШЕНИЕ: за организиране и провеждане на концерт- спектакъл на НЧ „Зора 1860”-Сливен Общински фонд „Култура” отпуска 700 лв.Отложени:

ПРОЕКТ 6- „Най- ръкоделният град”- книга- албум, Дима Илиева


РЕШЕНИЕ: проектът няма да бъде подкрепен на първата сесия. След отстраняване на пропуските авторът има право да го внесе за разглеждане на втората сесия на Общински фонд „Култура”.ПРОЕКТ 11- „Камъчета в реката”- книга с разкази , Добри Добрев


РЕШЕНИЕ: проектът няма да бъде подкрепен на първа сесия. След отстраняване на пропуските авторът има право да го внесе за разглеждане на втората сесия на Общински фонд „Култура”.Отхвърлени:

ПРОЕКТ 1- „Полетът на чайката”- шоу- спектакъл- Димитър ЦветановПРОЕКТ4- „Донорството”- документален филм за донорството- „Наблюдател”.бг. ЕООД- Александра Руменова Иванова
АКТУАЛНА информация
  • Авторите на отложените и отхвърлените проекти могат да направят справка в отдел „Култура“- Община Сливен/Десислава Куртова- секретар на УС на Фонда/ за решението на УС на Фонда и препоръките към проектите.
  • След подготовка на документите на одобрените проекти от първата сесия, авторите ще бъдат информирани своевременно и поканени да подпишат договорите за финансиране.

Председател: Соня Келеведжиева


Членове:
Румен Андонов
Стела Костова
Радост Костова
Александър Дойчинов
Проф. Йордан Калайков


Секретар: Десислава Куртова


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 27.07.2015 г. webmaster