КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Обществена комисия за избор на носител на Награда „Милосърдие”
 
Обществена комисия за избор на носител на Награда „Милосърдие” разкрива процедура за номинации за 2012 г.На основание чл. 59, ал. 8, т.4, б.А и чл. 7 от Наредба за символиката на Община Сливен (приета с Решение № 674/29.09.2005 година, изменена и допълнена с Решения № 134/27.03.2008 г.,159/08.05.2008 г., 427/30.01.2009г., 680/244.09.2009г. и 129/29.03.2012г. на Общинския съвет – Сливен) Обществена комисия за избор на носители на награда „Милосърдие” на Община Сливен за мандат 2011- 2015 г., разкрива процедура за номинации за:


Награда „Милосърдие” за 2012 г.

  • Награда „Милосърдие” се присъжда за дългогодишна дейност, проявен професионализъм, научни достижения и висока гражданска отговорност в областта на здравеопазването и социалната политика на Община Сливен;
  • Номинации за наградата могат да се предлагат от граждани, неправителствени и граждански организации, здравни и социални заведения и институции на територията на Община Сливен;
  • Номинациите следва да са в писмен вид, съпроводени с творческа/трудова биография на предложените лица;
  • Номинации се приемат в деловодството на Общински съвет- Сливен в срок до 03.10.2012г. включително. За изпратени по поща важи датата на пощенското клеймо.

Адрес:
гр. Сливен
бул. “Цар Освободител” 1; стая: 101/ 104
До: Председателя на Обществена комисия за избор на носители на Награда „Милосърдие” на Община Сливен за мандат 2011- 2015 г.


Повече информация може да се получи на тел. 044/ 611 334 - Дилян Стойков - Главен експерт в отдел „Социални дейности, здравеопазване и спорт” Община Сливен.


Носителят на награда „Милосърдие” се обявява на тържествена церемония, в навечерието на празника на град Сливен - Димитровден.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 13.09.2012 г. webmaster