КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Община Сливен обявява ...
 
Община Сливен обявява прием на заявления за кандидатстване за длъжността „Здравен асистент” (1 лице) в изпълнение на договор по Проект BG05M9OP001-2.002-0206-C001Община Сливен в качеството си на бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и в изпълнение на договор по Проект BG05M9OP001-2.002-0206-C001 „Подкрепа и разширяване дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен социален патронаж, град Сливен”ОБЯВЯВА


Прием на заявления за кандидатстване за длъжността „Здравен асистент” - 1 лице.


За здравен асистент могат да кандидатстват безработни лица в трудоспособна възраст, които имат нагласа за почасово предоставяне на здравни услуги в дома на потребителите от целевата група, които ще бъдат включени при изпълнението на дейностите по проекта.


Всеки кандидат за „Здравен асистент” следва да представи следния комплект от документи:

  • Заявление за кандидатстване за здравен асистент /по образец/
  • Копие от документ за самоличност
  • Автобиография
  • Диплома за медицинско образование

При започване на работа се изисква свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство.


Документите за кандидатстване се приемат в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Сливен от 14.03.2016 г. до 22.03.2016 г. включително.


Подбора на кандидатите ще бъде извършен на два етапа:

  • По документи
  • Събеседване с одобрените на първия етап кандидати


ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВАТА:Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 14.03.2016 г. webmaster