КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Обявление за земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
 
Обявление за земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ


Обявление за земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ


Общинската служба по земеделие – Сливен, на основание чл.18д, ал.4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване на земеделски земи в землището на Сливен, местности "Пандар бунар", "Кантона", "Кироолу" и "Плоски рът", попадащи в разпоредбите на ЗСПЗЗ, в срок 14 дни от обнародването в "Държавен вестник" /бр.12 от 12.02.2010 г./ да се явят за съвместно уточняване на границите на земеделските земи, разположени на териториите по чл.18г, ал.1 и ал.3, т.1 във връзка с чл.28,ал.1 и ал.3, т.1 от ППЗСПЗЗ. Анкетирането ще се извърши на адрес : ул. "Г.С.Раковски" № 13, ет.3, офис 10.

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 16.02.2010 г. webmaster