КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Планирана резитба на градски дървета
 
Планирана резитба на градски дървета
Във връзка със зачестили обаждания на граждани по отношение резитби на тротоарни дървета на територията на гр. Сливен, Общинска администрация уведомява следното:


По време на покой на дървесната растителност, ежегодно се провеждат необходимите резитби за оформяне корони на тротоарни дървета. Това е период от няколко месеца – от месец декември до месец март. На много места в града, по малки улици и тротоари, преди повече от 60-70 години са засаждани дървета от първа и втора величина - като Sophora, Tilia, Fraxinus и др. Височината на короните им достига до 30 – 40 метра, а диаметъра е между 10 и 15 метра. На повечето от тези дървета не са провеждани никакви резитби през годините. Множеството суховършия в короните им застрашават преминаващи хора и автомобили, също сграден фонд и въздушни проводи и съоръжения.


Тази година Община Сливен е планирала оформяне корони на дървета по улиците: ул. „Ниш”, ул. „Абланово”, ул. „Граф Игнатиев”, ул. „Ген. Столетов”, ул. „Асеновска”, ул. „Мишо Тодоров”, ул. „Йордан Кювлиев”, ул. „Д-р Константин Стоилов”, ул. „Ал.Екзарх” и множество единични дървета по други улици, по постъпили заявления на граждани, по сигнали и др.
ИНЖ. КОЛЬО МИЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕНЗАМЕСТНИК КМЕТ,
Инж. Иван МанчевНачалник отдел „Екология”
Инж. Красимира СтойчеваИзготвил:
Гл.инспектор „Екология”
/ландш. арх. Е. Кючукова/


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 17.01.2013 г. webmaster