КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Община Сливен на основание...
 
Община Сливен на основание чл.28б, ал.4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за нов помощен план и план на новообразуваните имоти...
Община Сливен на основание чл.28б, ал.4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за нов помощен план и план на новообразуваните имоти, разработен въз основа на влязло в сила съдебно решение №3483/09.03.2012г. на ВАС за имоти с идентификатори 67338.439.70, 67338.439.71 и 67338.439.72, по § 4к, ал.1 ЗСПЗЗ на земеделските земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ за местността „Кироолу” в землището на гр.Сливен, които са изложени в стая 40 на Общината. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” /бр.71 от 18.09.2012г./ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината.

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 18.09.2012 г. webmaster