КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » В Община Сливен стартира услугата ...
 
В Община Сливен стартира услугата: Здравна консултация за деца по проект „ОПОРА - Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност”
В Община Сливен стартира услугата: Здравна консултация за деца по проект „ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност”, която се предоставя в Общностен център с адрес град Сливен, ул. „Пейо Яворов” № 68. Назначен е екип от специалисти: Лекар-педиатър, медицинска сестра и медиатор.


Основна цел на услугата: Редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебета и деца. Превенция на детската заболеваемост, смъртност, неполагане на достатъчно грижа в семейството и други рискове в ранна възраст.


Целева група: Уязвими деца и техните семейства.


Услугата се предоставя чрез работа на мултидисциплинарен екип от педиатър, медицинска сестра, медиатор от уязвимите групи.


В изпълнението на услугата се прилага метода на партньорство, като в процеса на изпълнение се изгражда партньорска мрежа с медицинските заведения на територията на общината и основно с АГ болница и родилните отделения, ННО, отдел „Закрила на детето”, РЗИ, НПО, които работят в сферата на превенция на детската заболеваемост, както и действащите социални услуги, предоставящи специализирани услуги за деца от рисковата целева група по услугата.


Мултидисциплинарният екип, който работи по услугата и който предоставя мобилните услуги е в постоянен процес на сътрудничество и обмен на информация, обсъждане на случаи, изготвяне на оценка на потребностите на потребителите, разработване на индивидуални планове и др. с родителите. Периодично се провеждат срещи за обсъждане развитието на случаите, по които се работи, като за участие се канят и родители.


В рамките на услугата се извършва регулярно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебета и деца от 0 до 3 г. за превенция на детската заболеваемост, смъртност, неполагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст.


Дейността се извършва в специално предназначено за целта помещение в Общностен център с адрес град Сливен, ул. „Пейо Яворов” № 68, а именно здравен кабинет, който е оборудван за измерване на височина и тегло, за преглед на бебета, за извършване на леки медицински процедури, следене на графика за имунизации и прегледи. Извършват се и: Консултации за смущения на храненето; насърчаване на кърменето, измерване на бебето с цел установяване на количеството кърма, което то приема; Обучение по здравословно хранене, съответстващо на възрастта и индивидуалните нужди на детето; Консултации по отношение на съня - информация по отношение на физико-психологичните страни на съня на бебетата, консултиране при проблеми със съня, водене на график на спане и др.; Обучение на масажи, упражнения, стимулации и основни грижи за бебето, практики за подобряване на здравето.


Важен аспект от реализиране на дейността е предоставянето и на мобилни услуги от мобилен екип, който извършва посещения в домовете на родителите и работа в общността за превенция на детските заболявания. Услугата се предоставя безплатно.


Предстои поетапно стартиране на всички услуги по проект „ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност”.


Услугите в Общностен център са структурирани в две основни групи - услуги за родители и семейства на деца до 3 годишна възраст и услуги за деца от 3 до 7 годишна възраст. Фокусът на услугите за деца до 3 годишна възраст е поставен най-вече върху формирането и развитието на родителски умения, като за целта ще се реализират разнообразни дейности за формиране на умения за отглеждане на децата и дейности за подкрепа на родителите в процеса на отглеждане на децата.


За децата от 3 до 7 г. и техните семейства услугите основно са насочени към интеграция в детските градини и подобряване на училищната готовност. Наред с останалите дейности за групата деца от 3 до 7 г. основните услуги се фокусират върху групова и индивидуална работа с децата и техните родители.
[ Дата на публикуване: 23.03.2015 г.]

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 23.03.2015 г. webmaster