КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Обява във връзка с големият интерес за доставяне на социалната услуга „Домашен помощник” по проект BG051PO001-5.1.04-0134-C0001 „Помощник в дома”

О Б Я В А


Във връзка с големия интерес за доставяне на социалната услуга „Домашен помощник” по проект BG051PO001-5.1.04-0134-C0001 „Помощник в дома”, и заради продължаване на оценяването на потенциалните потребители по проекта, резултатите за одобрените Помощници в дома и одобрените кандидати за ползването на услугата по проекта ще бъдат обявени на 26.04.2013 г. в 16.00 часа в сайта на Община Сливен - www.sliven.bg и на таблото за обяви в административният център на Община Сливен.
Ръководител на проекта
Мария Тодорова

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 25.04.2013 г. webmaster