КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е издадена заповед за изработването на проект за ПУП … за обект: „АМ Тракия”, ЛОТ 3, участък Нова Загора-Ямбол от км 241+900 до км 277+597 – реконструкция инженерни мрежи”
Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е издадена заповед № РД-11-09-01 от 10.07.2012г. на Областен управител на Област Сливен за разрешаване изработването на проект за ПУП – парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „АМ”Тракия”, ЛОТ 3, участък Нова Загора-Ямбол от км 241+900 до км 277+597 – реконструкция инженерни мрежи”.


На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаването, заповедта може да се обжалва чрез Областен управител на Област Сливен пред Административен съд – Сливен.
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 24.07.2012 г. webmaster