КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Обява за прием на фишове
 
Обява за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Община Сливен по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020


Обява за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Община Сливен
[Дата на публикуване - 26 февруари 2018 г., размер на файла - 364 KB]


Образец на фиш за проектна идея /Приложение П4/
[Дата на публикуване - 26 февруари 2018 г., размер на файла - 28.4 KB]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 26.02.2018 г. webmaster