КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Списък на одобрените домашни помощници и оценените потребители на услугата
Списък на одобрените домашни помощници
[Дата на публикуване - 26 април 2013 г., размер на файла - 545 KB]Списък с одобрените кандидат-потребители на услугата „Домашен помощник” по проект BG051PO001-5.1.04-0134-C0001 „Помощник в дома”
[Дата на публикуване - 26 април 2013 г., размер на файла - 612 KB]Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 26.04.2013 г. webmaster