КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Община Сливен инициира дейности по подпомагане ...
 
Община Сливен инициира дейности по подпомагане на хора с увреждания и предоставяне на дърва за огрев за зимния период 2015-2016 годинаС Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Сливен инициира дейности по подпомагане на хора с увреждания и предоставяне на дърва за огрев за зимния период 2015-2016 година.


Определените количества смесени широколистни дърва за огрев /4 кубика/, ще бъдат разпределени за лица, отговарящи на следните условия:

  • лица с над 71% намалена работоспособност;
  • лица, подали заявление в определения срок;
  • лица, живеещи на територията на град Сливен.

Количествата са определени еднократно за домакинство и следва да бъдат заплатени след утвърждаването на Списък на правоимащите лица и семейства от oбщинското ръководство.


Стойността на 4 кубика дърва за огрев е 120 лева с включен ДДС (30 лв/куб.м.).


Дървата, могат да бъдат доставени със собствен транспорт, или чрез фирмата спечелила конкурса за доставка на дърва.


Срока на подаването на комплекта от документи (заявление по образец, копие на Експертно решение на ТЕЛК и документ за самоличност-за справка) е от 29.06.2015 г. до 20.07.2015 г., включително в Център за административно обслужване на Община Сливен (Деловодство).
Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 26.06.2015 г. webmaster