КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » История на новините » Актуално » Община Сливен обявява ...
 
Община Сливен обявява конкурс за предоставяне на социални услуги в „Дневен център за възрастни хора с психични увреждания” град СливенОбщина Сливен обявява конкурс, на основание Заповед № РД15-2487/22.11.2013 г. на Кмета на общината, за делегиране управлението на социалната услуга в общността „Дневен център за възрастни хора с психични увреждания” град Сливен.


Краен срок за подаване на документи – 13.01.2014 г., вкл. – лично или по пощата чрез препоръчано писмо с обратна разписка в деловодство на община Сливен, на адрес: 8800, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” 1.


Конкурсната документация се предоставя на кандидатите за участие в конкурса в деловодството на Община Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” 1, всеки работен ден от 9.00 – 12.00 часа и от 13.00 – 17.00 часа, най-късно до 13.01.2014 г.


Подробна информация във връзка с провеждане на конкурса може да получите в Община Сливен, Дилян Стойков началник отдел „СДЗС”, стая 123, тел. 044/ 611 123.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 26.11.2013 г. webmaster