КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Съобщение във връзка със сформиране на Работна групаОбщина Сливен ще сформира Работна група, която да подбере обекти за включване в Инвестиционната програма на общината по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.


Освен служители на общинска администрация, в Работната група могат да се включат представители на неправителствени организации, институции, чиито обекти са залегнали в Интегриран план за градско възстановяване и развитие /наличен на адрес: http://sliven.gateway.bg/ и др. потенциални ползватели на помощ.


Работната група ще изготви приоритизиран списък с обекти на интервенция (вкл. резервни обекти), които да бъдат включени в проектни предложения за подкрепа по ОПРР 2014-2020 г. въз основа на минимални критерии, определени от програмата.


За повече информация и заявяване на участие:


Адрес: гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" 1, стая 19


Тел.: 044/ 611 232 /Отдел "Проекти, програми и икономическо развитие"/


E-mail: kmet@sliven.bg


Краен срок за заявяване на участие: 11.12.2015 г. /петък/[Дата на публикуване: 27.11.2015 г.]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 10.08.2017 г. webmaster