НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Архив на Обществения достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС


Информация по Приложение 2 към ИП Разширяване на производствената дейност, включваща изгаряне на неопасни отпадъци съвместно с основното гориво въглища в скарна предкамера към енергиен котел 2 на Топлофикация Сливен
[ Дата на публикуване - 08 декември 2015 година ]


Информация по Приложение 2 за ИП Засаждане на лозово насаждение
[ Дата на публикуване - 05 октомври 2015 година ]


Информация по Приложение 2 за ИП Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци
[ Дата на публикуване - 31 август 2015 година ]


Информация по Приложение 2 за ИП Създаване на животновъден обект за отглеждане на животни, добиване на животинска продукция и обслужващи дейности м. "През Тунджата" по КК на гр. Сливен
[ Дата на публикуване - 20 юли 2015 година ]


Информация по Приложение 2 за ИП Монтиране на дизелова модулна цистерна 10 куб. м. за съхранение и продажба на дизелово гориво
[ Дата на публикуване - 07 юли 2015 година ]


Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на сепарираща инсталация за твърди битови отпадъци
[ Дата на публикуване - 17 юни 2015 година ]


Информация по приложение 2 за ИП Водовземане от подземни води чрез изграждане на водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в имот 32915.41.543, землище на с. Ичера
[ Дата на публикуване - 11 май 2015 година ]


Информация по приложение 2 за ИП Разширение на съществуващо производствено предприятие – изграждане на нов цех за преработка на мляко
[ Дата на публикуване - 22 април 2015 година ]


Информация по Приложение 2 за ИП Цех за производство на зеленчукови консерви в кв. "Българка"
[ Дата на публикуване - 06 април 2015 година ]


Информация по Приложение 2 за ИП Създаване на овощна градина с трайни насаждения от сливи и череши на площ 300 дка
[ Дата на публикуване - 30 март 2015 година ]


Информация по приложение 2 към наредбата за ОВОС за ИП Кланичен комплекс за едри и дребни преживни животни и свине
[ Дата на публикуване - 04 март 2015 година ]


Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на кравеферма в землището на с. Глушник
[ Дата на публикуване - 17 февруари 2015 година ]


Информация по приложение 2 за ИП изграждане на тир паркинг и пътна връзка в ПИ № 101061, м. "Чобанка", с. Гергевец
[ Дата на публикуване - 09 февруари 2015 година ]


Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на лозови масиви и система за капково напояване в землището на с. Николаево
[ Дата на публикуване - 09 февруари 2015 година ]


Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на система за капково напояване на лозов масив от "РЕК АРТ" ЕООД
[ Дата на публикуване - 01 декември 2014 година ]


Информация по приложение 2 към Наредбата за ОВОС за ИП Реконструкция на канализацията на гр. Сливен
[ Дата на публикуване - 14 ноември 2014 година ]


Информация по приложение 2 за ИП Изграждане на площадка за събиране, временно съхраняване и предварително третиране на ИУМПС и продажба на резервни части
[ Дата на публикуване - 03 ноември 2014 година ]


Информация по приложение 2 за ИП Проектиране и изграждане на собствен водоизточник за водоснабдяване
[ Дата на публикуване - 27 август 2014 година ]


Информация по Приложение 2 за ИП Монтиране на скарна предкамера с гориво биомаса
[ Дата на публикуване - 04 август 2014 година ]


Обява към ИП Изграждане на инсталация за щампиране на платове и реконструкция на ПСОВ
[ Дата на публикуване - 18 юли 2014 година ]


Информация по приложение 2 за ИП изграждане на инсталация за щамповане на платове и реконструкция на ПСОВ
[ Дата на публикуване - 18 юли 2014 година ]


Приложения
[ Дата на публикуване - 18 юли 2014 година ]


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 09.08.2016 г. webmaster