НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
Начало » Достъп до обществена инф.
 
Достъп до обществената информацияПрофил на Община Сливен в електронния Портал за отворени данни на Република България


Заявление за достъп до информация (On-line)


Звено за приемане на заявления по ЗДОИ:


Деловодство на Община Сливен

Център за административно обслужване /ЦАО/

Адрес: гр. Сливен - 8800, Община Сливен, бул."Цар Освободител" 1 - партер

Работно време: от 8.00 ч. до 17.00 ч. /без прекъсване/

Телефон: ц. 044/ 611 100 или 044/ 611 161

Факс: 044/ 66 23 50ОБЩИНА СЛИВЕН
Вътрешни нормативни документи
Структура и функции
Актове на Общинския съвет
Телефонен указател
Телефонен указател на населените места в община Сливен
Примерно заявление за достъп до информация  
Публичен регистър на Община Сливен
Сесии на Общинския съвет - on-line
Списък на категории информация в Общинска администрация Сливен, подлежащи на класификация като служебна тайна, съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗЗКИ и чл. 21. (1), (3), (4) и (5) от ППЗЗКИ
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ - ЗДОИ
Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация и повторно използване на информация от обществения сектор в изпълнение на ЗДОИ в общинска администрация СЛИВЕН
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ВОДЕНЕ И ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Разходи по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите
Списък по чл. 15, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Общинска администрация Сливен, както и форматите, в които е достъпна и описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Сливен
Чл. 15 от ЗДОИ  
Наръчник - Програма Достъп до информация  
Закон за Достъп до Обществена Информация
Как да получим достъп до информация - трето преработено издание
Примерно зявление:
Примерна жалба:
Достъп до официални документи - наръчник на Съвета на Европа
Свобода на информацията - Наръчник за държавни служители
Как да получим достъп до информация за околната среда?
Закон за защита на класифицираната информация
Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация
Полезни Интернет връзки
Годишен отчет - 2017 за прилагане на закона  
Годишен отчет - 2016 за прилагане на закона  


За допълнителна информация тел.: 044/611-165; e-mail: tbalabanova@sliven.bg

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 06.02.2018 г. webmaster