НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Съобщение: Избирателните списъци – Част I (за обявяване) за избиране на общински съветници, кметове, за президент и вицепрезидент на републиката са изложени за ползване от гражданите на местата, посочени в приложението към...


СЪОБЩЕНИЕ


Избирателните списъци – Част I (за обявяване) за избиране на общински съветници и кметове (по чл.54, ал.1 от Изборния кодекс) и избирателните списъци (за обявяване) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката (по чл.54, ал.1 от Изборния кодекс) на 23 октомври 2011 г. са изложени за ползване от гражданите на местата, посочени в приложението към Заповед № РД-15-929 от 22.08.2011 г. на кмета на Община Сливен, публикувана в сайта на Община Сливен.


Избирателните списъци – Част I (за обявяване) за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. за секции : 017, 018, 026, 034, 035, 036 и 037 са залепени на прозорците на бившата книжарница „Пингвините”, а избирателните списъци за (обявяване) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. са залепени на западната страна на зала „Май”.


ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 09.09.2011 г. webmaster