КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Пресслужба на община Сливен - Отварянето на пликовете с цени на обществена поръчка за нови съдове за смет за община Сливен е на 26 юни


ПРЕССЛУЖБА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Адрес: Бул."Цар Освободител" 1
Тел.: 044/ 61 11 49факс: 044/ 66 23 50
За контакти: Връзки с общественосттаEmail: press@sliven.bg
Източник: www.sliven.bg. Позоваването на източника е задължително.


Отварянето на пликовете с цени на обществена поръчка за нови съдове за смет за община Сливен е на 26 юни



В изпълнение изискванията на чл.69а, ал.3 от ЗОП Кметът на Община Сливен, в качеството си на Възложител на обществената поръчка с предмет "Закупуване на нови съдове за твърди битови отпадъци за Община Сливен", уведомява участниците в процедурата и другите лица, посочени в закона, че отварянето на пликовете с предлаганите цени ще се извърши от комисията на 26.06.2009 г. в 12.00 ч. в стая № 17, намираща се в административната сграда на Община Сливен.














Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 22.06.2009 webmaster