КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Пресслужба на община Сливен - Кметът Йордан Лечков заповед за осигуряване на нормална обстановка по време на изборите за народни представители


ПРЕССЛУЖБА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Адрес: Бул."Цар Освободител" 1
Тел.: 044/ 61 11 49факс: 044/ 66 23 50
За контакти: Връзки с общественосттаEmail: press@sliven.bg
Източник: www.sliven.bg. Позоваването на източника е задължително.


Кметът Йордан Лечков заповед за осигуряване на нормална обстановка по време на изборите за народни представители 

 

Заповед № РД - 15 – 933 гр.Сливен,26.06.2009 г.

 

На основание чл.44, т.4 от ЗМСМА и чл.14, ал.2 от Наредба за обществения ред в община Сливен, с цел осигуряване на нормална обстановка по време на провеждането на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

1.ЗАБРАНЯВАМ продажбата на алкохолни напитки в магазини, заведения за общeствено хранене и употребата им на обществени места от 20:00 ч. на 04.07.2009 г. до 24:00 ч. на 05.07.2009 г.

2.ЗАБРАНЯВАМ всякакви масови прояви, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на 05.07.2009 г

3.Забраните по т.1 и т.2 от настоящата заповед не се отнасят за провеждането на сватбени тържества и траурни ритуали и събирания.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица по гражданско състояние, управителят на “Обреден комплекс”ЕООД, кметовете на кметства и кметските наместници за сведение и изпълнение.

 

Жителите на общината да бъдат запознати със заповедта чрез средствата за масово осведомяване.

 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на гл.секретар на общината и началника на РПУ- Сливен.

 

ЙОРДАН ЛЕЧКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

 

 


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 29.06.2009 webmaster