КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Пресслужба на община Сливен - Община Сливен приключи с каналната обработката на 2700 шахти в града


ПРЕССЛУЖБА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Адрес: Бул."Цар Освободител" 1
Тел.: 044/ 61 11 49факс: 044/ 66 23 50
За контакти: Връзки с общественосттаEmail: press@sliven.bg
Източник: www.sliven.bg. Позоваването на източника е задължително.


Община Сливен приключи с каналната обработката на 2700 шахти в градаОт 8 май 2008 година започва дезакаризацията на тревните площи, като планираните мероприятия ще се осъществяват стриктно по приложеното към договора техническо задание и съгласно изготвеният план-график за извършване на дейностите.

 

Към момента вече е приключила каналната дератизация, включваща обработката на 2700 шахти в града, в това число и ЦАО "Надежда".

 

Община Сливен на 24 март 2008 г. сключи договор за "Извършване на дезакаризация на тревни площи, дезинсекция, канална и подова дератизация на заведения на бюджетна издръжка и населени места в община Сливен " с фирма "МИЛТРЕЙД" ЕООД гр. Сливен, съгласно Наредба № 3 за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация, издадена от Министъра на здравеопазването от 24 януари 2005 година.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 23.04.2008 webmaster