КЪМ НОВИЯ САЙТ (от 26.10.2018)НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Пресслужба на община Сливен - Извънредно заседание на Общинската епизоотична комисия


ПРЕССЛУЖБА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Адрес: Бул."Цар Освободител" 1
Тел.: 044/ 61 11 49факс: 044/ 66 23 50
За контакти: Връзки с общественосттаEmail: press@sliven.bg
Източник: www.sliven.bg. Позоваването на източника е задължително.


Извънредно заседание на Общинската епизоотична комисияИзвънредно заседание на Общинската епизоотична комисия

 

Общинската епизоотична комисия (ОЕК) проведе извънредно заседание относно предприемане мерки за недопускане възникване на заболяването инфлуенца на територията на общината в изпълнение заповед № РД 11-165 от 16.03.2010 г. на Генерален директор на НВМС във връзка с възникнало огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците в два задни двора в селище на делтата на река Дунав, близо до границата на Румъния с Украйна.

Дневния ред:

присъстващите бяха запознати със заповедта на Генералния директор на НВМС.

Информация за обстановката в страната и общината представи д-р Веселин Василев – официален ветеринарен лекар за Община Сливен: с факс до РВМС Сливен е съобщено за наличие на огнище на инфлуенца в Румъния.... На основание отговорностите, съгласно закона и указанията на НВМС, са предписани и мероприятия за спешно предприемане на превантивни мерки от страна на РВМС Сливен и местната власт.

С коментари за риска и адекватните действия от страна на администрация, ведомства и кметове на населени места се включиха всички присъстващи.

След приключване на обсъждането, заседанието взе следните решения:

Приема информацията за сведение и изпълнение;

Кметовете, кметските наместници и експертите в Центровете за административно обслужване в населените места от общината да зпочне уведомаване от оперативния дежурен на ОБСС по телефона още днес – 19.03.2010 г. за предприемане незабавни мерки по недопускане свободно движение на домашни птици. В случай на съмнения за поява на симптоми на болестта да информират незабавно органите на РВМС Сливен;

Протоколът от заседанието да бъде връчен на отговорните длъжностни лица от Секретаря на Комисията не по-късно от 22.03.2010 г.

д-р Веселин Василев – официален ветеринарен лекар за Община Сливен да изиска от секретаря на ОЕК резултата от уведомяването, с което да запознае своевременно директора на РВМС Сливен.

Началник отдел ОРУКиОМП и Секретар на ОЕК:

инж. Снежана Кънева

 


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в подготвителни групи Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 19.03.2010 webmaster