НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Пресслужба на община Сливен - Mестната комисия за борба с трафика на хора организира обучение


ПРЕССЛУЖБА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Адрес: Бул."Цар Освободител" 1
Тел.: 044/ 61 11 49факс: 044/ 66 23 50
За контакти: Връзки с общественосттаEmail: press@sliven.bg
Източник: www.sliven.bg. Позоваването на източника е задължително.


Mестната комисия за борба с трафика на хора организира обучениеМестната комисия за борба с трафика на хора, гр. Сливен организира обучениe за учители по информационни технологии на тема „Предизвикателства по противодействие на детската сексуална експлоатация и трафика на деца чрез Интернет”, с лектор инспектор Любомир Тулев – сектор „Киберпрестъпност” в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”. Оперативните цели на обучението са надграждане квалификацията на учителите във връзка с актуалните тенденции в извършването на престъплението трафик на хора.

Обучението бе открито от Пепа Димитрова-Чиликова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности” на Община Сливен и председател на Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Сливен, която приветства организаторите и участниците, и подчерта значението на засилената превенция чрез повишаване на информираността по проблемите свързани с трафика на хора, както и по-добро сътрудничество и координация на действията на всички институции, имащи отношение към това престъпление.

Интернет все по-често се използва за набиране на жертви на трафик и поради тази причина е необходимо да научим децата и младежите да разпознават ситуациите, в които са застрашени от въвличане в трафик на хора.

В тази връзка в рамките на обучението беше поставен акцент върху актуалните тенденции в престъпленията с деца в интернет, като бяха разгледани формите и методите на експлоатация на деца през интернет, както и интернет като средство за набиране на деца с цел трафик и въвличане в проституция.

Всички участници получиха сертификат за успешно преминато обучение, връчен им от г-жа Пепа Димитрова-Чиликова – председател на Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Сливен.

Партньори в инициативата бяха Регионално управление на образованието (РУО), гр. Сливен и Областен информационен център (ОИЦ), гр. Сливен.

 


Снимки

 

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 02.03.2017 webmaster