НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Пресслужба на община Сливен - Информационен форум за превенция на трафика на хора се организира в Нова Загора


ПРЕССЛУЖБА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Адрес: Бул."Цар Освободител" 1
Тел.: 044/ 61 11 49факс: 044/ 66 23 50
За контакти: Връзки с общественосттаEmail: press@sliven.bg
Източник: www.sliven.bg. Позоваването на източника е задължително.


Информационен форум за превенция на трафика на хора се организира в Нова ЗагораВъв връзка с актуалните тенденции в извършването на престъплението трафик на хора, в гр. Нова Загора се проведе Информационен форум, организиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), гр. Нова Загора и Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен.

Събитието се състоя на 6 юни в Клуб на дейците на културата, като включваше два етапа. Кампанията от 10.30 ч. беше насочена към учители от учебните институции в града и специалисти за работа с деца и младежи. Секретарят на МКБППМН – гр. Нова Загора, г-жа Мария Казакова благодари на присъстващите за интереса и участието във форума и представи секретаря на Местната комисия за борба с трафика на хора – гр. Сливен, г-н Владимир Друмев. Той изтъкна значението на засилената превенция чрез повишаване на информираността по проблемите свързани с трафика на хора и акцентира върху безопасното използване на интернет пространството. Г-н Друмев подчерта, че получената информация по време на мероприятието ще доведе и до по-доброто сътрудничество и координация на действията на всички институции, имащи отношение към това престъпление.

Вторият етап на форума бе насочен към подрастващите – представители на Ученическите парламенти от средните училища в гр. Нова Загора., които участваха в интерактивна презентация, за да научат повече за престъплението трафик на хора. Всички участници получиха специализирана брошура за превенция на трафика на хора, с координатите на Националната комисия за борба с трафика на хора, местните структури към нея и друга полезна информация.

Акцент в съвместната инициатива между двете комисии, беше представянето на денонощната безплатна за страната и Европейския съюз, напълно анонимна, Национална телефонна линия за борба с трафика на хора – 080020100.

 


Снимки

 

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 07.06.2017 webmaster