НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Пресслужба на община Сливен - Забранява се брането на липов цвят от общинските озеленени площи


ПРЕССЛУЖБА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Адрес: Бул."Цар Освободител" 1
Тел.: 044/ 61 11 49факс: 044/ 66 23 50
За контакти: Връзки с общественосттаEmail: press@sliven.bg
Източник: www.sliven.bg. Позоваването на източника е задължително.


Забранява се брането на липов цвят от общинските озеленени площиКметът Стефан Радев издаде заповед, с която се забранява брането на липов цвят от общинските озеленени площи, както и от дърветата по улиците, алеите, площадите и други пешеходни пространства на територията на община Сливен. Целта е предотвратяване увреждането на общинската дървесна растителност при безконтролно бране на липов цвят.

Със заповедта са запознати всички кметове на населени места, кметските наместници и експертите в Центровете по административно обслужване, длъжностните лица от отдел „Екология” и инспектори „Други дейности по опазване на околната среда”, управителят на “Общинска охрана и СОТ - Сливен” ЕООД, както и полицията, за сведение, изпълнение и контрол.

При неизпълнение на настоящата заповед, по силата на чл. 34 от Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност и чл.35в от Наредбата за обществения ред в Община Сливен, нарушителите заплащат съответната глоба.

Настоящата заповед важи за вегетационен сезон 2017 година. Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на Валя Радева, секретар на община Сливен.

 

07.06.2017

 


Снимки

 

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 07.06.2017 webmaster