НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Пресслужба на община Сливен - Приключиха възстановителните дейности в пострадали от порой две сливенски села


ПРЕССЛУЖБА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Адрес: Бул."Цар Освободител" 1
Тел.: 044/ 61 11 49факс: 044/ 66 23 50
За контакти: Връзки с общественосттаEmail: press@sliven.bg
Източник: www.sliven.bg. Позоваването на източника е задължително.


Приключиха възстановителните дейности в пострадали от порой две сливенски селаПриключиха в срок възложените спасителни и аварийно-възстановителни работи в две от населените места в общината - Гавраилово и Селиминово, в изпълнение на заповедта на кмета на общината. След падналия в късния следобед на 2 юни краткотраен пороен дъжд в количества над 70 л/кв. м., бяха нанесени щети върху общинската инфраструктура – улици, водостоци, отводнителни съоръжения и други и на частите имоти, най-вече тези, намиращи се в близост до деретата, където бяха наводнени приземни етажи и частично увредени имущества. Необходимите отводнителни мероприятия се изпълниха от силите на пожарната в Сливен и с доброволен труд от жителите на селата.

Водостоците са почистени от пренесения инертен материал. Възстановена е изцяло проводимостта на над 2 км речни легла на преминаващите през двете села дерета.

Пред приключване са възложените дейности в най-пострадалото село – Струпец. Двете дерета са почистени и е възстановена тяхната проводимост в критичните участъци, заедно с разрушените укрепителни и предпазни диги. Извършват се спасителни и възстановителни работи на улиците, чиято проходимост и достъп до имотите беше нарушена. Изнесени са парчетата от разрушената асфалтова настилка, попълнени и уплътнени са образувалите се големи дупки. След стабилизацията ще бъдат извършени асфалтови работи.

15.06.2017г.


Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 15.06.2017 webmaster