НАЧАЛО |КОНТАКТИ |КАРТА НА САЙТА |НОВОТО В САЙТА
 
Пресслужба на община Сливен - Реките в община Сливен са с нормална проводимост


ПРЕССЛУЖБА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Адрес: Бул."Цар Освободител" 1
Тел.: 044/ 61 11 49факс: 044/ 66 23 50
За контакти: Връзки с общественосттаEmail: press@sliven.bg
Източник: www.sliven.bg. Позоваването на източника е задължително.


Реките в община Сливен са с нормална проводимостПо издадена заповед на кмета Стефан Радев за ежегодни огледи на реките, Междуведомствената комисия е изготвила своите предписания относно предприемане мерки по осигуряване и поддържане нормалната проводимост на някои участъци от реки и дерета в урбанизираната им територия на населените места. Това съобщи инж. Снежана Кънева, началник на общинския отдел "Сигурност и управление при кризи".

Благодарение на предприетите мерки през 2016 година за тази дейност, община Сливен сега е изразходвала минимални средства за поддържане доброто състояние на речните корита, което намалява в най-висока степен и риска от наводнение.

„След падналите за кратко време проливни дъждове на 2 юни т.г., в селата Селиминово, Гавраилово и Струпец, преминаващите дерета бяха с чувствително нарушена проводимост от пренесените от пороя наноси. В кратки срокове бяха предприети необходимите мерки по почистването им. Възстановени са и са укрепени бреговите ивици на тези дерета”, каза Кънева.

По предписанието на Комисията до края на септември ще се работи превантивно по осигуряване и поддържане нормалната проводимост на деретата в Горно Александрово и Селиминово. Очаква се по-рано да приключат дейностите. Предстои предварителна проверка по сигнали на кметове на кметства за затлачени участъци от отводнителни канали. Имаме готовност да предложим организация за тези мероприятия.

За оформяне речния профил и необходимите брегоукрепителни дейности по поречието на река Асеновска в участъка след Дамарския мост по течението на реката с договор е възложено изпълнение на Напоителни системи. Предстои възлагане за оформяне на кюнето на двете реки Селишка и Новоселска. Добитите и изнесени дървета от речното корито ще се приберат в склада на община Сливен.

06.07.2017г.

 

 

 


Снимки

 

Община Сливен - справка за задължения и плащания

Профил на купувача

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 'ГРАДСКА МОБИЛНОСТ' - СЛИВЕН

Открита трудова борса - Сливен

Прием в първи клас Община Сливен

Прием в детските заведения Община Сливен

Уведомления за инвестиционно предложение

Аз обичам България

Късноантична и средновековна крепост Туида - гр. Сливен

Инфо Туризъм Сливен

Пътеводител на Сливен

ОП 'Околна среда 2007-2013 г.'

Областен информационен център - Сливен

Община – приятел на детето

 
Последна актуализация: 06.07.2017 webmaster